Politiekeurmerk Veilig Wonen

Gruythuysen bv is in een straal van 30 km het enige ERKEND POLITIEKEURMERK bedrijf. Dit houdt in dat wij U certificaat kunnen verstrekken als u de door ons opgelegde beveiligingsadviezen m.b.t. het politiekeurmerk rapport opvolgt. Met dit certificaat krijgt u 20% korting op uw inboedelverzekering en 10% korting op uw woonhuisverzekering.

Het keurmerk

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraag aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak!

Eisen en maatregelen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt preventief tegen woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Hoe? Door eisen te stellen aan het ontwerp van de woonomgeving (wijk en buurt), het wooncomplex en de individuele woning. Het keurmerk stelt ook andere eisen, gericht op voorzieningen (bijvoorbeeld verlichting en begroeiing) of een beheerplan. Door het nemen van bepaalde preventieve maatregelen kunnen bewoners ook veel zelf doen om inbraak te voorkomen. Denk aan de deuren 's nachts op slot doen, zorgvuldig met sleutels omgaan, ramen dichtdoen tijdens het slapen, afspraken met buren maken, etc.

Bestaande bouw en nieuwbouw

In deze hoofdrubriek vindt u informatie en achtergronden over het keurmerk. Want hoe zit het nou met de aanbevelingen en eisen en waarom is er een verschil gemaakt tussen PKVW Nieuwbouw en PKVW Bestaande Bouw? En welke partijen zorgen er nou allemaal voor dat het PKVW een goed en betrouwbaar keurmerk is? U leest het in deze rubriek.

PKVW voor iedereen!

Op deze site www.cbenv.nl  of www.politiekeurmerk.nl kunnen bewoners, PKVW-bedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten meer informatie over het keurmerk vinden. Bekijk daarvoor de juiste rubriek bovenin deze site.

Voordelen PKVW voor de consument

 • 90% minder kans op inbraken in uw woning
 • Veilig verplaatsen in de wijk
 • Minder fietsendiefstallen, autodiefstallen en vernielingen
 • Korting op uw inboedelverzekering
 • Selectie van beveiligingsbedrijven; erkende PKVW-bedrijven

Voordelen voor de projectontwikkelaar

 • Zeer beproefde methodiek
 • Minder criminaliteit en minder vandalisme
 • Unique Selling Point voor projectontwikkelaar
 • Verbetering van de sociale veiligheid, minder verloedering in de wijk
 • De keurmerkresultaten zijn goed bekend; dat werkt positief op het imago van de projectontwikkelaar

Voordelen PKVW voor de corporatie

 • Zeer beproefde methodiek
 • Merk heeft een goed imago, werkt positief op imago corporatie
 • Minder tijd kwijt aan inbraken en herstelwerkzaamheden
 • Minder verloedering in de wijk

Voordelen PKVW voor de gemeente

 • Zeer beproefde methodiek
 • Merk heeft een goed imago, werkt positief op imago gemeente
 • Minder tijd te besteden aan de verwerking van inbraken
 • Minder verloedering in de wijk
 • Minder nazorg nodig voor de slachtoffers van een inbraak